Η αέλια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά: Soft Skill Lab (16/03/2015)

H αέλια στις 16 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό/ενημερωτικό εργαστήριο «Soft Skill Lab», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας, της οργανωτικότητας και της συνεργασίας.

Τα Soft Skill Labs διοργανώνονται από την αέλια και αφορούν εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες μέσω βιωματικών ασκήσεων και ασκήσεων προσομοίωσης καταστάσεων από την επαγγελματική ζωή συνειδητοποιούν το είδος και την έκταση των οριζόντιων δεξιοτήτων τους και τις ενδεχόμενες ανάγκες βελτίωσης τους.

Στο Soft Skill Lab της 16ης Μαρτίου 2015 συμμετείχαν 45 φοιτητές και απόφοιτοι όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά ενώ η συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις ήταν ιδιαίτερη ενεργή και ενθουσιώδης.