ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Ενδυναμώνοντας εκείνους που Επιχειρούν

Ρεαλισμός, σχεδιασμός και οργάνωση, Προσδιορισμός προκλήσεων και ρίσκου, Αυτο-διαχείριση και διαχείριση ομάδας..

Μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε με mentoring και με τα προγράμματα Μάθησης & Ανάπτυξης της ΑΕΛΙΑ για όσους επιχειρούν, για πρόσφατους, εγκαθιδρυμένους και υποψήφιους επιχειρηματίες.

Οι επιχειρηματίες ή υποψήφιοι επιχειρηματίες που στηρίξαμε και στηρίζουμε πολλοί και αντιμέτωποι με διαφορετικές προκλήσεις…

  • Εγχειρήματα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας από νέους ερευνητές 
  • Επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται και αλλάζουν
  • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα
  • Επιχειρήσεις από φοιτητές που εξελίχθηκαν
  • Εγχειρήματα κοινωνικών επιχειρήσεων σε δύσκολα πεδία κοινωνικής δράσης 
  • Μικρές επιχειρήσεις που μόλις ένωσαν δυνάμεις σε συγχώνευση
  • Τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις  ή τοπικές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων στα ελληνικά νησιά
  • Πανελλαδικής εμβέλειας οικογενειακές επιχειρήσεις

και συνεχίζουμε ..

OG Power Up

Μία "προκαταρκτική θερμοκοιτίδα" για το Orange Grove

Την περίοδο 2020-2021 και την περίοδο 2021-2022 σχεδιάσαμε και οργανώσαμε για λογαριασμό του ORANGE GROVE  το OG Power Up, το πρόγραμμα “προ-θερμοκοιτίδας” (pre-incubation) με σκοπό να ενδυναμώσουμε υποψήφιους επιχειρηματίες που αν και εμφανίζουν μία δυναμική, δεν κρίθηκαν ακόμα έτοιμοι να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα θερμοκοιτίδας (incubation) του ORANGE GROVE (OG). Μέσω της ενδυνάμωσης του OG Power Up ενισχύσαμε την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού εγχειρήματος.

ΣΤΟΧΟΙ του Προγράμματος: Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος ήταν:

 1. Να κατανοήσουν τι σημαίνει στην πράξη η οργάνωση και λειτουργία μίας επιχείρησης (επιχειρηματικός εγγραμματισμός – entrepreneurship literacy)
 2. Να κατανοήσουν τι δεξιότητες, τι τρόπο σκέψης απαιτούνται για να επιτύχεις ως επιχειρηματίας & τι άλλες απαιτήσεις έχει η επιχειρηματικότητα για ένα άτομο (προφίλ επιχειρηματία – entrepreneurial profile)
 3. Να πραγματοποιήσουν την αυτοαξιολόγησή τους ως επιχειρηματίες και να κατανοήσουν το βαθμό ετοιμότητάς τους
 4. Να διαμορφώσουν (ή να αναδιαμορφώσουν) την αρχική τους επιχειρηματική ιδέα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ισχυρότερες προοπτικές να γίνει μία βιώσιμη επιχείρηση (αποδόμηση & αναδόμηση επιχειρηματικής ιδέας – deconstructing & re-constructing the entrepreneurial idea)
 5.  Να γίνουν δεκτοί σε πρόγραμμα θερμοκοιτίδας ή επιταχυντή (incubation or acceleration) για την υποστήριξη της δημιουργίας/ανάπτυξης της επιχείρησής τους (*έχοντας βελτιωμένη την επιχειρηματική τους ιδέα, ώστε να έχει περισσότερες προοπτικές βιωσιμότητας & ενισχυμένη την ετοιμότητά τους να ενισχύουν τις πιθανότητές τους)

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: Οι συμμετέχοντες και επωφελούμενοι ήταν  υποψήφιοι επιχειρηματίες ή επιχειρηματικές ομάδες που είχαν μία επιχειρηματική ιδέα ή είχαν ξεκινήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα αλλά βρίσκονταν στα πρώτα βήματα χωρίς να έχουν ακόμα πλήρως αναπτύξει τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης ούτε να έχουν κάνει όλη την απαιτούμενη προετοιμασία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3,5 Μήνες (14 εβδομάδες) (Από Νοέμβριο έως Μάρτιο)

Σημείωση: Στο OG Power Up η ΑΕΛΙΑ συνεργάστηκε με την AELIA CoCo, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  και ειδικευμένου coaching την οποία ίδρυσε και διευθύνει η εταίρος Σοφία Μακρή