ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

Μάθηση & Ανάπτυξη για τον Κόσμο της Εργασίας

Ενέργειες της ΑΕΛΙΑ για την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας

Με τα προγράμματα και τις δράσεις μας έχουμε στηρίξει και στηρίζουμε άτομα σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους ζωής και σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους:

  1. Να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στο χώρο της εργασίας τους, που αλλάζει δραματικά
  2. Να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους για να ανταποκριθούν σε νέες εργασιακές απαιτήσεις
  3. Να βελτιώσουν τις εργασιακές τους σχέσεις
  4. Να λάβουν επαγγελματικές αποφάσεις
  5. Να διαχειριστούν επαγγελματικές αλλαγές
  6. Να αναπτύξουν δραστηριότητα ελεύθερου επαγγελματία 
  7. Να ανακαλύψουν επαγγελματικές ευκαιρίες

To Μήλο

Πρόγραμμα ενίσχυσης Απασχολησιμότητας για τα αρχικά βήματα σταδιοδρομίας

Το 2020-2021 υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα  “TΟ ΜΗΛΟ- Πρόγραμμα για να βελτιώσεις την απασχολησιμότητά σου”.

Το Μήλο» ήταν ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης Απασχολησιμότητας (Employability Acceleration Program) για νέους επαγγελματίες χωρίς μεγάλη εργασιακή εμπειρία που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της επαγγελματικής τους πορείας αλλά και «υποψήφιους επαγγελματίες» δηλ. πρόσφατους αποφοίτους εκπαίδευσης.

Μέσω «του Μήλου» η ΑΕΛΙΑ στήριξε επαγγελματίες στην ενίσχυση της Απασχολησιμότητάς τους βοηθώντας τους

 • να λύσουν κρίσιμα ζητήματα ή/και να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα ή το επόμενο επαγγελματικό τους σχέδιο
 • να συνειδητοποιήσουν και να προσδιορίσουν τα στοιχεία της δικής τους Απασχολησιμότητας (την Ταυτότητα Απασχολησιμότητας – Employability Profile)
 • να βελτιώσουν την Απασχολησιμότητά τους

Στο πλαίσιο του Προγράμματος η ΑΕΛΙΑ πρόσφερε:

 • (α) συμβουλευτική υποστήριξη σε συνεδρίες mentoring και coaching,
 • (β) εκπαιδευτικά workshops, δια ζώσης ή διαδικτυακά,
 • (γ) ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης και
 • (δ) δικτύωση με άλλους επαγγελματίες για δυνητικές συνεργασίες ή/και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών