ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Πρόγραμμα “Δημιουργώ Επαγγελματικά” σε επαγγελματίες του Δημιουργικού & Πολιτιστικού Κλάδου

για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

Τα έτη 2017-2018 υλοποιήσαμε το  πρόγραμμα «Δημιουργώ Επαγγελματικά». Ήταν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης για επαγγελματίες από τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο που υλοποιήσαμε για λογαριασμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε 3 πόλεις στις οποίες το ΠΙΟΠ έχει δημιουργήσει θεματικά μουσεία, με στόχο τη  διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς: στα Ιωάννινα, τη Χίο και τον Βόλο. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στους στρατηγικούς στόχους του ΠΙΟΠ για ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική και γενικότερη ανάπτυξη της χώρας, μέσω της κινητοποίησης των εθνικών παραγωγικών δυνάμεων στο πεδίο των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Σε ποιους απευθυνόταν το πρόγραμμα;

Το «Δημιουργώ Επαγγελματικά» απευθυνόταν σε επαγγελματίες που έχουν ως κύρια ή συμπληρωματική απασχόληση τα εξής επαγγέλματα:
  • Στον Πολιτιστικό Κλάδο (CulturalSector): Καλλιτεχνικές δραστηριότητες από όλο το φάσμα των τεχνών (εικαστικές, παραστατικές, μουσική, τέχνες του λόγου), δραστηριότητες στήριξης καλλιτεχνών,διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και διαχείρισης πολιτιστικών χώρων με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Στον Δημιουργικό Κλάδο (CreativeSector): Γραφιστική, webdesign, σχεδίαση ρούχων και αξεσουάρ (fashiondesign), σχεδίαση αντικειμένων (design και industrialdesign), αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην τέχνη και στον πολιτισμό.
 

Τα Επαγγέλματα τα οποία αφορούσε το Πρόγραμμα

Τι προσέφερε το Πρόγραμμα;

Εκπαίδευση, συμβουλές, καθώς και κοινότητα ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας για τρεις πόλεις.

Στο “Δημιουργώ Επαγγελματικά” προσφέρθηκε ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο αναπτύσσεται σε 3 βασικούς άξονες: Εκπαίδευση: Σε κάθε πόλη οργανώθηκε διήμερο εκπαίδευσης με workshops από την ΑΕΛΙΑ, που κάλυπταν κρίσιμα επαγγελματικά ζητήματα, όπως: οι συναλλαγές με τους πελάτες, οι συνεργασίες, η οργάνωση, η διαχείριση προβλημάτων, κ.ά. Συμβουλές: Προσφέρθηκαν σε όσους ήθελαν  εξατομικευμένες συμβουλευτικές συζητήσεις με έμπειρους επαγγελματίες πριν και μετά τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Οι συζητήσεις έγιναν είτε δια ζώσης στην πόλη, είτε μέσα από το διαδίκτυο ή τηλεφωνικά. Κοινότητα Ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας: Προσφέρθηκε σημαντική δικτύωση για τους συμμετέχοντες από όλες τις πόλεις, καθώς θα συγκροτηθεί κοινότητα-δίκτυο για την ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης.