Επαγγελματίες στον Πολιτισμό

Η ΑΕΛΙΑ υποστηρίζει Eπαγγελματίες στο πεδίο του Πολιτισμού (Cultural Industries)

The mosaics with black and white pebbles, which we find to adorn the gardens and interiors of buildings and churches in the Greek islands. Chios island – Greece

ΑΕΛΙΑ έχει υποστηρίξει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη άτομα που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή υποψήφιους επαγγελματίες στον Πολιτιστικό Κλάδο. Χάρη στις συνεργασίες μας με σημαντικούς Εκπαιδευτικούς και Πολιτιστικούς Φορείς είχαμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε ενέργειες Μάθησης & Ανάπτυξης που περιλάμβαναν workshops, mentoring και δικτύωση.

Το 2017-2018 υλοποιήσαμε το σημαντικό Πρόγραμμα ενδυνάμωσης Πρόγραμμα “ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ Επαγγελματικάγια επαγγελματίες ή υποψήφιους επαγγελματίες στον Πολιτιστικό Κλάδο για λογαριασμό του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Στο πλαίσιο αυτού προσφέραμε ενέργειες Μάθησης και Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση επαγγελματιών του Πολιτιστικού  & του Δημιουργικού Κλάδου σε τρεις (3) πόλεις στις οποίες το ΠΙΟΠ έχει ιδρύσει και λειτουργεί θεματικά μουσεία για την ανάδειξη της πολιτιστικής τους κληρονομιάς (Ιωάννινα, Χίο και Βόλο).