ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Επαγγελματική Ενδυνάμωση σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών

Ποια είναι η κοινωφελής μας δράση

Σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών στην οικονομική και κοινωνική ζωή και ιδίως στον Κόσμο της Εργασίας, η ΑΕΛΙΑ αναπτύσσει κοινωφελή δραστηριότητα ενδυναμώνοντας στη σταδιοδρομία τους, επαγγελματίες, επιχειρηματίες αλλά και μελλοντικούς επαγγελματίες ή επιχειρηματίες  διαφορετικών επαγγελματικών πεδίων και διαφορετικής φάσης σταδιοδρομίας ή/και ηλικίας.

Οι δραστηριότητες της ΑΕΛΙΑ ενισχύουν τους συμμετέχοντες:

    1. Σε βήματα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης,
    2. Σε βήματα ανάπτυξης των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων,
    3. Σε βήματα της εκπαιδευτικής ή ερευνητικής τους πορείας.

Πώς προσφέρουμε την κοινωφελή μας δράση

Η ΑΕΛΙΑ ξεκίνησε ως κοινωφελής οργανισμός το 2013 και 10 χρόνια μετά εξελίχθηκε σε οργανισμό μάθησης & ανάπτυξης για οργανισμούς και υπηρεσίες, συνεχίζοντας παράλληλα την κοινωφελή της δράση.

Η κοινωφελής δράση προσφέρεται μέσα από δικές της πρωτοβουλίες ή μέσω συνεργασίας με δημόσιους ή με μη κερδοσκοπικους οργανισμούς.

Πώς προσφέρουμε Μάθηση & Ανάπτυξη

Πότε προσφέρουμε Μάθηση & Ανάπτυξη