ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσαρμογή, νέες δεξιότητες, ανακάλυψη ευκαιριών

Ενδυνάμωση για έναν τεχνολογικά αναμορφωμένο κόσμο

Με στοχευμένες σύντομες ενέργειες μάθησης & ανάπτυξης ή με προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας, η ΑΕΛΙΑ ενδυναμώνει εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες ώστε:

  • να προσαρμοστούν στις προκλήσεις της τεχνολογίας
  • να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους
  • να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στη δραστηριότητά τους
  • Να ανακαλύψουν  τις ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογία
    • τα νέα ψηφιακά εργαλεία
    • τις νέες επαγγελματικές επαφές
    • τις νέες “παγκόσμιες” θέσεις εργασίας
    • τις ευκαιρίες για freelance δραστηριότητα
    • τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
  • Να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις που θέτει η τεχνολογία