Συν…εργασία

γράφει η σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, Ειρήνη Λυκούση (4 Μαίου 2015)

-images-gellis-Image-FocusOn-2013-FO397_soft_skills

Πολλές φορές καλούμαστε τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο να συμμετέχουμε στο πλαίσιο μιας ομάδας με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η συνεργασία και η ομαδικότητα αποτελούν βασικές κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες οδηγούν στην αυτοβελτίωση μας και ενισχύουν  την αναπτυξιακή και μαθησιακή μας ικανότητα .

Τι είναι όμως ομάδα; Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητά της και πότε μια ομάδα θεωρείται επιτυχημένη;

Με τον όρο ομάδα νοείται ένας αριθμός ατόμων που αλληλεπιδρούν, είναι ψυχολογικά γνώστες της ύπαρξης των άλλων, επιδιώκουν κοινούς στόχους, έχουν σταθερή δομή και θεωρούν τους εαυτούς ως μέλη της ομάδας.

dreamstime_l_46774474

Η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας προσδιορίζεται από συγκεκριμένους παράγοντες:

Πρωταρχικός παράγοντας που εξασφαλίζει τη συμμετοχή και τη συνεκτικότητα μιας ομάδας είναι το μέγεθός της. Μια ομάδα πέντε έως οχτώ ατόμων επιτυγχάνει τη συμμετοχή όλων.

Τα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας αποτελούν το δεύτερο παράγοντα. Οι προσωπικότητες και οι ρόλοι των ατόμων θα πρέπει να είναι διαφορετικοί και διακριτοί αλλά συμβατοί μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρωματικοί. Για παράδειγμα, μια ομάδα θα πρέπει να έχει άτομα που λειτουργούν με το συναίσθημα, άτομα που λειτουργούν με τη λογική καθώς και άτομα που θα ισορροπούν μεταξύ αυτών των δύο.

Οι σαφείς κοινωνικοί κανόνες και διαδικασίες αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα οι οποίοι καθορίζουν τη συμπεριφορά και το ρόλο των ατόμων. Ένας κοινός κώδικας δεοντολογίας και ηθικής υπαγορεύει την κοινωνική συμπεριφορά και τις σχέσεις των ατόμων.

Το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των μελών συμβάλλει, επίσης, σημαντικά στην αποτελεσματικότητα της ομάδας. Οι φιλικές σχέσεις και η εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ των μελών όσο και προς τον ηγέτη της ομάδας ενισχύουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητά της.

Ο ηγέτης μιας ομάδας αποτελεί το πρόσωπο που εμψυχώνει, καθοδηγεί και κατευθύνει την ομάδα προς την επίτευξη του κοινού στόχου. Είναι ο άνθρωπος που εμπνέει και αποτελεί πρότυπο με τη συμπεριφορά του προς όλα τα μέλη της ομάδας.

Τέλος, οι ξεκάθαροι στόχοι και τα καθήκοντα κάθε μέλους  αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα καθώς το καθένα ξεχωριστά θα συμβάλλει με τα προσόντα του και τις ικανότητές του στην επίτευξη του κοινού οράματος. Για την εκπλήρωση ενός project το κάθε άτομο ξεχωριστά θα πρέπει να επιτύχει ένα συγκεκριμένο στόχο, θα έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει ένα συγκεκριμένο κομμάτι για την υλοποίηση του συνολικού σχεδίου βασιζόμενο στα προσόντα και τις δεξιότητες του.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες και υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζουν τη σύνθεση μιας ομάδας οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα χαρακτηριστεί και επιτυχημένη. Τα θετικά αποτελέσματα, δηλαδή η επίτευξη των στόχων, η ικανότητα συνεργασίας και συντονισμού, η δημιουργική σκέψη, η διαρκής ανατροφοδότηση και πληροφόρηση καθώς και  η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών στην πραγμάτωση του έργου άλλων αποτελούν ενδείξεις μιας επιτυχημένης ομάδας. Επιπλέον, όταν το ομαδικό αποτέλεσμα είναι αντίστοιχο των γνώσεων, ικανοτήτων και προσπαθειών των ατόμων και η ομαδική εμπειρία προσφέρει στην ανάπτυξη και προσωπική υγεία των μελών της είναι επιτυχημένη.

Επομένως, η ένταξη στο πλαίσιο μιας ομάδας είναι μια σχέση αμφίδρομη και αλληλοσυμπληρωματική. Το κάθε άτομο, ξεχωριστά, προσφέρει τις γνώσεις, ικανότητες και τα προσόντα του για την επίτευξη του κοινού στόχου και παράλληλα καλλιεργεί και αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες. Μια σχέση αυτοβελτίωσης και αυτοπραγμάτωσης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το 4ο Skills 2 Start την Τρίτη 9 Ιουνίου @ Innovathens

To τέταρτο (4ο) Skills-2-Start έρχεται την ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 στο Innovathens!
Εκτός από την εξαιρετικη εμπειρία των ασκήσεων μαζί με το BRITISH COUNCIL έχουμε και τη συνέντευξη ενός επαγγελματία!
Καλεσμένος ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ, Διευθυντής Οργανωσιακής Ανάπτυξης της εταιρείας “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” που θα μας πει για τη σημασία των κοινωνικών δεξιοτήτων στην πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.

Continue reading “Το 4ο Skills 2 Start την Τρίτη 9 Ιουνίου @ Innovathens”

Το 3ο Skills 2 Start τη Δευτέρα 4 Μαιου @ Innovathens

Το Βρετανικό Συμβούλιο, η αέλια (www.aelialab.gr) και το INNOVATHENS σας προσκαλούν στο τρίτο Εργαστήρι Skills 2 Start, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα, 4.05.2015 και ώρα 17.00 στο IΝΝΟVATHENS (Πειραιώς 100 Γκάζι, Αθήνα), για να ανακαλύψετε μέσα από οπτικοακουσικό υλικό, βιωματικές ασκήσεις και μια “ζωντανή συνέντευξη” τη σημασία που έχουν για την επαγγελματική και κοινωνική σας ζωή οι Κοινωνικές Δεξιότητες (soft skills), όπως η δεξιότητα να επικοινωνείς, να συνεργάζεσαι, να οργανώνεις, να δημιουργείς κλπ .

Στο τρίτο Skills 2 Start, υποδεχόμαστε τον ταλαντούχο 34 χρόνο Διευθυντικό Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού & Υπεύθυνο Προσλήψεων της Nestle, Κώστα Ζαγοριάνο.

Σας περιμένουμε!

Εγγραφές εδώ

SKILL2-A

Θα ακολουθήσει το 4ο Skills 2 Start την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προηγούμενα για το πρώτο και το δεύτερο Skills2Start καθώς και για τους προσκεκλημένους μας, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της αέλια.

Μία ωραία εμπειρία για όλους το 2ο Skills-2-Start στις 6 Απριλίου!

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου υλοποιήθηκε το 2ο Εργαστήρι Skills 2 Start από την α έ λ ι α, το Βρετανικό Συμβούλιο και το Innovathens. Ήταν μία ωραία εμπειρία για όλους!

Continue reading “Μία ωραία εμπειρία για όλους το 2ο Skills-2-Start στις 6 Απριλίου!”

Το 2ο Skills 2 Start τη Δευτέρα 6 Απριλίου @ Innovathens

Το Βρετανικό Συμβούλιο, η αέλια και το INNOVATHENS σας προσκαλούν στο δεύτερο Εργαστήρι Skills 2 Start, που θα πραγματοποιείται την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα στο IΝΝΟVATHENS, για να ανακαλύψετε τη σημασία που έχουν για την επαγγελματική και κοινωνική σας ζωή οι Κοινωνικές Δεξιότητες (soft skills), όπως η δεξιότητα να επικοινωνείς, να συνεργάζεσαι, να οργανώνεις, να δημιουργείς κλπ

Το Skills 2 Start είναι ένα πρωτότυπο Εκπαιδευτικό Εργαστήρι Εισαγωγής στις Κοινωνικές Δεξιότητες στο οποίο θα αξιολογήσετε τις δικές σας κοινωνικές δεξιότητες και θα δείτε τρόπους να τις εξασκήσετε μέσα από:
Ø διαδραστικές ασκήσεις – παιχνίδια
Ø οπτικο-ακουστικό υλικό και
Ø «ζωντανή εμπειρία», όπου προσκαλούμε σε συζήτηση έναν επαγγελματία, καλλιτέχνη ή αθλητή που θα μας πει τα δικά του μυστικά επιτυχίας και πόσο τον βοήθησαν οι δικές του Κοινωνικές Δεξιότητες.

Στο Skills 2 Start, στις 6 Απριλίου υποδεχόμαστε τον Γιώργο Αποστολόπουλο, τον επιτυχημένο σε 2η θητεία αντιδήμαρχο Αθήνας.

Θα ακολουθήσουν το 3ο και το 4ο Skills 2 Start στις 4 Μαΐου και την 1η Ιουνίου

Εγγραφές εδώ

SKILL2-A
Οι Κοινωνικές Δεξιότητες (soft skills) είναι ένα από τα πολύτιμα εφόδια για την επιτυχία, στο επάγγελμα ή σε μία νέα επιχειρηματική προσπάθεια αλλά και για μία καλύτερη κοινωνική ζωή. Για την επαγγελματική σου πορεία ή για να ξεκινήσεις μία νέα επιχείρηση δεν αρκούν μόνο τα τυπικά προσόντα. Πολλοί θα επιλέξουν να συνεργαστούν μαζί σου κυρίως για τις Κοινωνικές σου Δεξιότητες, ενώ διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι εργοδότες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτές.

Η αέλια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά: Soft Skill Lab (16/03/2015)

H αέλια στις 16 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό/ενημερωτικό εργαστήριο «Soft Skill Lab», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες της επικοινωνίας, της δημιουργικότητας, της οργανωτικότητας και της συνεργασίας.
Continue reading “Η αέλια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά: Soft Skill Lab (16/03/2015)”