ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις της ΑΕΛΙΑ μέχρι σήμερα

Στηρίζοντας την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη 

Στην ΑΕΛΙΑ συνδυάζοντας Ενέργειες Μάθησης και Ενέργειες Ενδυνάμωσης στηρίξαμε για 10 χρόνια περισσότερους από 2500 επωφελούμενους σε όλη την Ελλάδα.

Η στήριξη που προσφέραμε ήταν:

  • Μέσω Ενεργειών  Μάθησης (συλλογικής ή ατομικής), όπως τα Training Workshops, τα Storytelling Workshops ή οι Πρακτικές Ασκήσεις.
  • Μέσω Ενεργειών  Ανάπτυξης  όπως το Mentoring – σε διαφορετικές μορφές – ή η Δικτύωση. 

Mentoring από την ΑΕΛΙΑ 

Το Mentoring είναι μία Ενέργεια Ανάπτυξης που αποτέλεσε από την αρχή επίκεντρο σε όλες τις Δράσεις της ΑΕΛIA με διαφορετικές μορφές:

   • Με συνεδρίες Mentoring με τους  συνεργαζόμενους επαγγελματίες & τις εταίρους της ΑΕΛΙΑ
   • Με ασύγχρονο Mentoring μέσω 24/7 chat με την εκάστοτε ομάδα της ΑΕΛΙΑ (*AELIA Power-up Chat)
   • Με συλλογικό Mentoring αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο ειδικών ομαδικών συνεδριών (*AELIA Powerminds)

Συνεργασίες

Από το 2013 έως σήμερα, η ΑΕΛΙΑ σχεδίασε και υλοποίησε Δράσεις ή Προγράμματα είτε (α) η ίδια είτε (β) για  λογαριασμό άλλων οργανισμών.

Σύνθετες Δράσεις για την Ενδυνάμωση (powering up) των συμμετεχόντων που περιλαμβάνουν περισσότερες Ενέργειες Μάθησης & Ανάπτυξης οι οποίες έχουν σύντομη διάρκεια (από 1 ημέρα έως 15 ημέρες) και ενδυναμώνουν τα άτομα:

  • για την εκκίνηση της σταδιοδρομίας,
  • για ανάπτυξη σταδιοδρομίας,
  • για δημιουργία επιχειρηματικών εγχειρημάτων
  • για ενδυνάμωση επιχειρηματιών

και με αντικείμενο είτε συγκεκριμένες δεξιότητες είτε  πεδία γνώσης είτε συγκεκριμένους στόχους επαγγελματικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης 

Power-Ups &  PowerUp Projects

Τα Power-Ups της ΑΕΛΙΑ μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές αλλά συχνά περιλαμβάνουν και Power-Up Projects. Συγκεκριμένα:

  • είτε επικεντρώνονται σε Projects Πρακτικής Εξάσκησης (Power-Up Projects), 
  • είτε περιλαμβάνουν περισσότερες ενέργειες και ανάμεσα σε αυτές και  τα Power-Up Projects

Προγράμματα 6-24 μηνών που ενδυνάμωνουν επαγγελματίες στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους, στηρίζοντάς τους

  • στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
  • στο σχεδιασμό νέων επαγγελματικών βημάτων
  • στην υλοποίηση επαγγελματικών στόχων

Προγράμματα 4-12 μηνών που στηρίζουν επιχειρηματίες ή υποψήφιους επιχειρηματίες

  • για την ενίσχυση του επιχειρηματία που ξεκινά ένα εγχείρημα &
  • για την ενδυνάμωση του επιχειρηματία που αναπτύσσει το εγχείρημά του.