ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κοινωνική Επιχείρηση: Μάθηση & Ανάπτυξη για Κοινωνική Ωφέλεια

Το προφίλ

Η ΑΕΛΙΑ είναι μία κοινωνική επιχείρηση με νομική μορφή αστικής εταιρίας:

   • Υλοποιεί δραστηριότητες Μάθησης & Ανάπτυξης και
   • Επιδιώκει παράλληλα, μέσω αυτών, να δημιουργεί κοινωνική ωφέλεια

Κοινωνική ωφέλεια – κοινωνικός αντίκτυπος

Η κοινωνική ωφέλεια που επιδιώκει με κατά το δυνατόν μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο αφορά 2 καίρια κοινωνικά ζητήματα της εποχής ανατροπών και μεγάλων αλλαγών που ζούμε.

   1. Απασχολησιμότητα για όλους– που απαιτεί (α) γνώση των νέων δεδομένων και των ευκαιριών του Κόσμου της Εργασίας, (β) στρατηγικό σχεδιασμό σταδιοδρομίας (career planning), (γ) απόκτηση νέων δεξιοτήτων (upskilling) και (δ)  αναμόρφωση δεξιοτήτων (reskilling)
   2. Βιώσιμη (Εφικτή) Επιχειρηματικότητα για όσους επιχειρούν, — που απαιτεί (α) γνώση (οικονομικό εγγραμματισμό, τεχνολογικό εγγραμματισμό), (β) δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασμού και (γ) αξιοποίηση της τεχνολογίας 

Η εποχή των μεγάλων αλλαγών

Η κοινωνική ωφέλεια που επιδιώκει η ΑΕΛΙΑ είναι η ουσιαστική υποστήριξη ατόμων σε αυτή την εποχή των μεγάλων αλλαγών έναντι των μεγάλων προκλήσεων του Κόσμου της Εργασίας ή/και της Επιχειρηματικότητας.

Από το 2013 (χρόνο ίδρυσης της ΑΕΛΙΑ) και μετά, στο πεδίο της επαγγελματικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας οι ανατροπές είναι μεγάλες και οι αλλαγές ραγδαίες. Συγκεκριμένα:

   1. Οι απαιτήσεις στις θέσεις εργασίας αναδιαμορφώνονται συνεχώς,
   2. Νέες δεξιότητες απαιτούνται και
    • οι εργαζόμενοι αναζητούν να αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες (reskilling) ή να αναβαθμίσουν/αναμορφώσουν τις δεξιότητες που διαθέτουν (upskilling) ενώ
    • οι εργοδότες αναζητούν να στηρίξουν τους εργαζομένους τους στην ανάπτυξή τους
   3. Η επιχειρηματικότητα απαιτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, υιοθέτηση τεχνολογίας και ψηφιακό τρόπο σκέψης (digital mindset), μεγαλύτερη ευελιξία ή/και “ανοιχτότητα” (open mind) καθώς και καινοτομική σκέψη (innovative mindset) 
   4. Φοιτητές συνδέονται με την αγορά εργασίας και επαγγελματίες επανέρχονται στις σπουδές και επανεκπαιδεύονται. Η ακαδημαϊκή δραστηριότητα συνδέεται πιο στενά με την επαγγελματική πορεία 
   5. Η ερευνητική δραστηριότητα συνδέεται πιο στενά με την επιχειρηματική δράση, έτσι ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα να αξιοποιούνται περισσότερο στην οικονομία για την δημιουργία νέων προιόντων και υπηρεσιών.

Τα εφόδια που προσφέρει η τυπική εκπαίδευση δεν επαρκούν για να στηρίξουν τα άτομα. Η τεχνολογία θέτει διαρκώς νέες προκλήσεις

Δραστηριότητα Κοινωνικής Επιχείρησης

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑΕΛΙΑ, ως κοινωνικής επιχείρησης, είναι οι δράσεις  ή υπηρεσίες Μάθησης & Ανάπτυξης. 

Μεγάλο μέρος των δαπανών των δράσεων ή υπηρεσιών καλύπτονται με ίδια συμμετοχή ή με εθελοντική εργασία από τις ιδρύτριες και όσους κατά καιρούς προσφέρουν υπηρεσίες

Οι δαπάνες της δραστηριότητας της ΑΕΛΙΑ χρηματοδοτούνται από αμοιβές οργανισμών όταν η δραστηριότητα γίνεται για το δικό τους προσωπικό ή ομάδα-στόχο ή από χορηγίες και δωρέες σε περίπτωση  δράσεων ανοιχτών στο κοινό.

Τα πρόσωπα

Τα Πρόσωπα πίσω από την ΑΕΛΙΑ είναι:

(α) Οι 2 ιδρύτριες-εταίρους Φαίη Ορφανού και Σοφία Μακρή, που αποτελούν την ηγετική ομάδα (leading team) συντονίζοντας το έργο της ΑΕΛΙΑ και υλοποιώντας το μεγαλύτερο μέρος αυτού (είτε εθελοντικά είτε επ’αμοιβή καθοριζόμενη ανά project)

(β)  Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, με σταθερή σχέση συνεργασίας με την ΑΕΛΙΑ, που

  • είτε συμβάλλουν εθελοντικά
  • είτε παρέχουν υπηρεσίες ανά project,
   • ως project leaders,
   • ως project managers ή
   • ως project associates.  

Η ενεργοποίηση των συνεργαζόμενων  επαγγελματιών της ΑΕΛΙΑ εναλλάσσεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα χρόνου και ενέργειας καθενός. Η ομάδα εμπλουτίζεται συνεχώς και συχνά εντάσσονται σε αυτήν  άτομα που αποτέλεσαν επωφελούμενους των δράσεων Μάθησης & Ανάπτυξης της ΑΕΛΙΑ.

Η αρχή …

Πλατφόρμα εθελοντικής κοινωνικής συμβολής για την Απασχολησιμότητα

Η ΑΕΛΙΑ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 και ξεκίνησε αρχικά ως μία πλατφόρμα εθελοντικής κοινωφελούς συμβολής από επαγγελματίες με διάθεση να προσφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε άλλους επαγγελματίες.

Ένα φάσμα επαγγελματιών με σημαντική εμπειρία και γνώση σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους και με μεγάλη διάθεση προσφοράς πρόσφεραν κατά καιρούς εθελοντικό έργο στην ΑΕΛΙΑ, ως μέντορες ή εκπαιδευτές με πυρήνα του δικτύου τις ιδρύτριες.

Η ΑΕΛΙΑ ιδρύθηκε από τις σημερινές ιδρύτριες-εταίρους Φαίη Ορφανού και Σοφία Μακρή και την Αμαλία-Μαρία Κουτσογιάννη 

Παράλληλα, την ιδρυτική ομάδα της ΑΕΛΙΑ υποστήριξαν εθελοντικά ως αρωγά μέλη η Μάρα Χρυσοβέργη, o Γιάννης Χατζηφάνης, η Ειρήνη Λυκούση και ο Γιάννης Κουτσογιάννης.

Τον Οκτώβριο του 2015 παρέμειναν ως εταίροι η Φαίη Ορφανού και η Σοφία Μακρή και ως αρωγά μέλη η Μάρα Χρυσοβέργη και η Ειρήνη Λυκούση που ανέλαβαν ενεργά ρόλο ως συνεργαζόμενοι επαγγελματίες ενώ ο Γιάννης Χατζηφάνης διατήρησε έναν συμβουλευτικό ρόλο στις δράσεις της ΑΕΛΙΑ.