Σύστημα καταχώρησης βιογραφικών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύστημα καταχώρησης βιογραφικών και θέσεων εργασίας δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης. UOC

Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αντιστοίχησης υποψηφίων και θέσεων εργασίας και ενημερώνει και τους εγγεγραμμένους για τυχόν ευκαιρίες εργασίας βάσει των προσόντων τους.

Το σύστημα αυτό παρουσιάζεται σε δημόσια εκδήλωση το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο (στο Επιμελητήριο Ηρακλείου) σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Λασιθίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.