Επιστημονική έρευνα γύρω από την αναζήτηση εργασίας από το ΟΠΑ

Το Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας (CROB-L) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) διεξάγει μια επιστημονική έρευνα γύρω από την αναζήτηση εργασίας. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει πώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που αναζητούν επαγγελματική απασχόληση επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους αναζητούν εργασία, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν. unnamed
Αν αυτή την περίοδο αναζητάτε εργασία, θα μπορούσατε να λάβετε μέρος στην εν λόγω έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο σε αυτό τον σύνδεσμο: http://goo.gl/kze39S