Ομαδικότητα και Startups

Ο κ. Ιωάννης Νικολάου  Εργασιακός –  Οργανωσιακός Ψυχολόγος και Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει πως η ομαδική εργασία είναι συχνά μία από τις μεγαλύτερες χαρές που θα βιώσει ένας εργαζόμενος μιας startup. Για να λειτουργήσει όμως προς όφελος όλων χρειάζεται προσοχή και συνεχή ενασχόληση για την ανάπτυξη και καλλιέργεια ομαδικών ικανοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας.

Οι 10 (δέκα) συμβουλές του με θέμα την ομάδα ενός start-up  είναι:

  1. Αποφύγετε τις μεγάλες ομάδες.
  2.   Περιορίστε το όμοιος-με-μένα λάθος.
  3. It’s (not) my way or the highway.
  4. Η ομάδα θέλει συντονιστή όχι αρχηγό.
  5. Ποιος είναι ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας;
  6. Διαχειριστείτε τις συγκρούσεις.
  7. Υιοθέτηση θετικών νορμών-συνηθειών.
  8. Μην βιάζεστε να αποδώσει η ομάδα.
  9. Διαχειριστείτε την «κοινωνική οκνηρία».
  10. Αντιμετωπίστε το φαινόμενο της ομαδικής σκέψης.

Δείτε πλήρες το άρθρο εδώ

Δείτε και το σχετικό video που προτείνει ο Ιωάννης Νικολάου