Τα 87 επικρατέστερα επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση ως το 2020

 

forum_ergasiaka_NEWΟ Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες του ΣΕΒ, κινητοποιώντας ομάδες εμπειρογνώμων και στελέχη επιχειρήσεων,ανέπτυξε και τεκμηρίωσε τα 87 πιο κρίσιμα επαγγέλματα που σε όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων συνδέονται άμεσα με την ανταγωνιστική εξέλιξη οκτώ σημαντικών επιχειρηματικών τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Τα επαγγέλματα που προβλέπει ο Μηχανισμός ανήκουν στους 8 ακόλουθους καθοριστικούς Επιχειρηματικούς τομείς: Ενέργειας, Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, Τροφίμων, Δομικών Προϊόντων, Περιβάλλοντος, Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Μετάλλου και Υγείας.

Για περισσότερα πατήστε εδώ