Πράσινες δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα στη Μ.Βρετανία

Στη Μ. Βρετανία ο στόχος μίας πιο βιώσιμης οικονομίας και η συνακόλουθη ανάπτυξη πράσινων επαγγελμάτων αποτελεί κομβικό ζήτημα για τη βρετανική οικονομία και αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας στο δημόσιο διάλογο.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται ειδικό συνέδριο στις 27 Νοεμβρίου του 2013 με αντικείμενο “Πράσινες Δεξιότητες για Πράσινα Επαγγέλματα” (Green Skills for Green Jobs)

Περισσότερα στην ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ