Σχεδιασμός της α έ λ ι α για το 2014

[one_half] aelia-logo_final_mov[/one_half] [one_half_last] H  α έ λ ι α  ετοίμασε έναν πρώτο σχεδιασμό για τις δράσεις του 2014.

Εκτός των άλλων:[/one_half_last]

(1) Έχουμε προετοιμάσει ετοιμάσει προγράμματα για τα οποία τις οποίες εκκρεμεί η έγκριση χρηματοδότησης με τα εξής ειδικότερα αντικείμενα:

[bullet_list]

  • Βιωματική Εκπαίδευση στις Δεξιότητες – Κλειδιά, στην οποία θα περιλαμβάνεται ειδική δράση εκπαίδευσης στις Δεξιότητες – Κλειδιά με αφετηρία την τέχνη (πώς η ενασχόληση με τις τέχνες, εικαστικές, παραστατικές, μουσική αναδεικνύει τη σημασία των Δεξιοτήτων – Κλειδιά)
  • Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (boot camps) προετοιμασίας επιχειρηματικών σχεδίων στην Κοινωνική Οικονομία

[/bullet_list]

(2) Θα διοργανώσουμε το Skills Weekend.

(3) Θα διοργανώσουμε Forum  συζήτησης για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία σπουδαστών, φοιτητών με τη συνέργεια τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων φορέων επιδιώκοντας και τη συνεργασία του «Άτλαντα» του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Στόχος του Forum συζήτησης θα είναι να εντοπισθούν και να προωθηθούν, με κατάλληλες προτάσεις στις αρμόδιες αρχές – και σε ιδιωτικούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν:

[bullet_list]

  •  λύσεις στις βασικές ελλείψεις και προβλήματα του θεσμού,
  • πηγές χρηματοδότησης του θεσμού με βάση διεθνή πρότυπα (πχ ένα ταμείο στήριξης πρακτικής άσκησης με ειδικούς πόρους πχ από τέλη πιστοποίησης) καθώς επίσης και
  • να καταρτισθεί μία Χάρτα Αρχών Δεοντολογίας του θεσμού.

[/bullet_list]

Σχετικώς θα σας ενημερώσουμε σε επόμενη ανάρτησή μας